Kontakt:
Asociace konopných klubů

Asociace konopných klubů

Členové asociace se aktivně podílí na tvorbě návrhu zákona regulace konopí, který se v současností připravuje při úřadu vlády pod záštitou protidrogového koordinátora Mgr. Jindřicha Vobořila. Účastní se pracovních skupin které vytváří zákonný rámec pro občany České republiky.


Asociace dosáhla úspěchu v prosazování našeho programu. Některé klíčové body jsou zapsány v pracovní verzi návrhu zákona.Vzniká asociace konopných klubů

Začátkem roku poskytl předseda asociace rozhovor pro magazín konopí, kde popsal proč asociace vznikla a další zajímavé informace. Dále následovalo setkání přítel konopných klubů, které se konalo v Praze a zde je tisková zpráva. Chápeme že né každý mohl přijet do Prahy, proto každý kdo se s námi bude chtít setkat, nás může potkat v dubnu na Konopex v Ostravě.


Proč být v asociaci konopných klubů - odkaz.


Náš program

 • Konopné spolky jsou zapsanými spolky/neziskové organizace.
 • Konopné spolky jsou osvobozeny od spotřební daně.
 • Při splnění zákonných podmínek je udělení licence pro konopný klub od agentury nárokové.
 • Konopný klub může mít až 500 členů.
 • Člen konopného klubu bude registrován v neveřejném registru, který spravují zakladatelé klubu v zabezpečené platformě.
 • Členství v klubu je podmíněno dosažením věku 18 let a členem klubu může být občan ČR, nebo i cizinci s trvalým pobytem v ČR, případně zahraniční studenti, studující v ČR.
 • Jednomu členu může klub pěstovat na prostoru 3m² konopí v jeden okamžik.
 • Člen konopného klubu může obdržet až 10 gramů konopí denně.
 • Člen konopného klubu se zavazuje, že nebude konopí z konopného klubu předávat, prodávat, poskytovat, nebo dávat do úschovy dalším osobám, jinak bude z klubu vyloučen.
 • Konopný klub se zavazuje, že bude edukovat své členy o rizicích spojených s užíváním konopí a zapojí se do programů Harm Reduction.


 • Naše cíle

  Cíl asociace konopných klubů je sdružit konopné kluby do oficiální asociace. Zástupci asociace budou spolupracovat na nastavení zákonných regulací pro konopné kluby. Asociace bude zvyšovat úroveň konopného odvětví a působit společensky pozitivně a edukativně v oblasti konopí a konopných klubů. Budeme hájit zájmy zakladatelů konopných klubů a jejich členů. Sdílením uspoříme náklady. Podpoříme návrhy chystané regulace konopí s důrazem na zachování osobních svobod koncových pacientů/členů klubů/uživatelů.  Cíle konopného klubu je minimalizovat možné negativní dopady spojené s užíváním konopí. Sdružovat uživatele a pěstitele konopí do klubu v dané lokalitě a nabídnout jim možnost, že každému členovi vypěstují až 15 rostlin konopí. Poskytnout členům klubu dostatečné množství odrůd konopí, tak aby nemuseli být odkázáni na černý trh. Také vytvořit prostor, kde budou členové klubu bezpečně konopí užívat a kde bude probíhat edukace občanů v oblasti Harm reduction přístupu ke konopí.

  Proč být v asociaci konopných klubů - odkaz.  logo klubu