Asociace konopných klubů

Náš program

 • Konopné spolky jsou zapsanými spolky/neziskové organizace.
 • Konopné spolky jsou osvobozeny od spotřební daně.
 • Při splnění zákonných podmínek je udělení licence pro konopný klub od agentury nárokové.
 • Konopný klub může mít až 500 členů.
 • Člen konopného klubu bude registrován v neveřejném registru, který spravují zakladatelé klubu v zabezpečené platformě.
 • Členství v klubu je podmíněno dosažením věku 18 let a členem klubu může být občan ČR, nebo i cizinci s trvalým pobytem v ČR, případně zahraniční studenti, studující v ČR.
 • Jednomu členu může klub pěstovat až 15 rostlin konopí v jeden okamžik.
 • Člen konopného klubu může obdržet až 10 gramů konopí denně.
 • Člen konopného klubu se zavazuje, že nebude konopí z konopného klubu předávat, prodávat, poskytovat, nebo dávat do úschovy dalším osobám, jinak bude z klubu vyloučen.
 • Konopný klub se zavazuje, že bude edukovat své členy o rizicích spojených s užíváním konopí a zapojí se do programů Harm Reduction.


 • Naše cíle

  Cíl asociace konopných klubů je sdružit konopné kluby do oficiální asociace. Zástupci asociace budou spolupracovat na nastavení zákonných regulací pro konopné kluby. Asociace bude zvyšovat úroveň konopného odvětví a působit společensky pozitivně a edukativně v oblasti konopí a konopných klubů. Budeme hájit zájmy zakladatelů konopných klubů a jejich členů. Sdílením uspoříme náklady. Podpoříme návrhy chystané regulace konopí s důrazem na zachování osobních svobod koncových pacientů/členů klubů/uživatelů.  Cíle konopného klubu je minimalizovat možné negativní dopady spojené s užíváním konopí. Sdružovat uživatele a pěstitele konopí do klubu v dané lokalitě a nabídnout jim možnost, že každému členovi vypěstují až 15 rostlin konopí. Poskytnout členům klubu dostatečné množství odrůd konopí, tak aby nemuseli být odkázáni na černý trh. Také vytvořit prostor, kde budou členové klubu bezpečně konopí užívat a kde bude probíhat edukace občanů v oblasti Harm reduction přístupu ke konopí.  logo klubu